วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

การแปรรูปอาหาร

 การแปรรูปอาหาร (อังกฤษ: Food Processing) เป็นขั้นตอนและวิธีการในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็นอาหารสำหรับบริโภค
ตัวอย่างของการแปรรูปอาหาร
  • สับละเอียดแล้วทำให้เปื่อยยุ่ย
  • คั้นเอาของเหลว อย่างเช่นการทำน้ำผลไม้
  • ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  • ปรุงให้สุกด้วยการต้ม ทอด นึ่ง ย่าง หรือแกงเป็นต้น

 ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร

ประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูปอาหารมีทั้งการได้ทำลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นและรสชาดดีขึ้น สามารถจำหน่ายได้สะดวกขึ้น และเพิ่มความเข้มข้นของอาหาร การแปรรูปอาหารในสมัยใหม่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และผู้ที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติ และสามารถเติมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

ผลเสียของการแปรรูปอาหาร

การแปรรูปอาหารมักจะทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง และบางครั้งอาจจะมีสารเคมีที่เป็นพิษปะปนเข้าไปกับอาหารในระหว่างการแปรรูป อย่างเช่นสารประกอบประเภทไนไตรท์ หรืออะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารหลายชนิดที่ใช้เจือปนในอาหารก็พบว่ามีผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่การแปรรูปบางวิธีก็ทำให้อาหารมีกลิ่นและรสชาดน่ารับประทานน้อยลง

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคFlipAlbum 6.0 Pro.

 คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์
•  ระบบปฏิบัติการ Windows® 98/2000/ME/XP
•  คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หนวยประมวลผล Pentium® II
   300 MHz
      - หน่วยความจำแรมอย่างต่ำ 128 MB 
      - พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์อย่างต่ำ 100 MB
      - การ์ดแสดงผล 16-bit 
      - จอภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 × 600 pixels 

การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่  1  ใส่แผ่นโปรแกรมใน CD Rom ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว Double Click ที่ Setup.exe  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2  กดปุ่ม Next > จะแสดง License Agreement 
ขั้นตอนที่ 3 อ่านข้อตกลงต่าง ๆ  และเลือก I accept  the terms in the license agreement กดปุ่ม Next > จะแสดงหน้าต่างการเลือกประเภทการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 4  เลือก complete เพื่อการติดตั้งโปรแกรมและเลือก Next >และกดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 5  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Install Shield Wizard Completed และเลือกปุ่ม Finish

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคDeskTop Author 4.5.7

การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author 4.5.7ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดาวน์โหลด File Program จาก http://www.banmaechan.ac.th/program.html     ดาวน์โหลด เอกสารชื่อ ละมุนพรรณDeAu   2. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้  จะได้ไฟล์ ชื่อ DTAEVL.EXE
3. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์  DTAEVL.EXE   จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง 

4. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม  ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป
5. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 4.5.7 

ให้คลิกเลือก
  I accept  the license agreement   แล้วคลิกปุ่ม  Next >

6.  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และเลือกรูปแบบการใช้งาน  ดังภาพ     จะนั้นให้คลิกปุ่ม Next >
7. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป


8.  คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป
9. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาที (แล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์)
10. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง
11. เข้าไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมที่เราแตกไฟล์ออกมาอีกครั้ง แล้วให้ดับเบิลไฟล์ชื่อ โปรแกรมแก้ไข DeskTop Author ให้ ทำงาน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง
12. หลังจาก Setup เสร็จ เรียกโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ของฝาก

คำขวัญวันเด็กปีนี้รู้แล้วปฏิบัติด้วย
สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

ข่าวล่ามาเร็ว

 
วันที่ 18 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการได้เปิดโอกาสให้คุณครูและตัวแทนนักเรียนจำนวน 70 คน ไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ จังหวัดชุมพร จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมเพื่อรับการประเมินรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอในวันที่ 23 มีนาคม 2555 นี้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและแสดงความสามารถให้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศของโรงเรียนบ้านโพหวาย สถานศึกษาของเราและชุมชน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ 25-27 มกราคม 2555


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้เป็นตัวเเทนของโรงเรียนบ้านโพหวาย เข้าเเข่งขันในระดับชาติจำนวน 3 รายการ
1.รำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.การสร้างมัลติมีเดีย
3.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                  เพื่อนๆขอส่งกำลังใจไปให้และขอให้ประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทองทุกคนเลย พวกเราจะรอคอยชื่นชมด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงงานคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวายของเราเป็นเครือข่ายคุณธรรม ทำความดีถวายในหลวง